FAQ

Värmemattor

Vilka golv är lämpliga att använda med DEVImat™-systemet?

De flesta golvmaterial är lämpliga att använda i kombination med golvvärme, förutsatt att golvet har preparerats korrekt och tillverkarens riktlinjer för godkända temperaturer följs. När det rör sig om vissa golvtyper som trälaminat och mattor måste värmemattan täckas helt med ett lämpligt golvutjämningsmaterial innan den valda golvbeläggningen installeras.

För golv som exempelvis laminat, träparkett och heltäckningsmatta rekommenderar vi även DEVIdry™-lösningar samt användning av termostat/regulator med golvgivare.

Behöver vi lägga isolering tillsammans med DEVImat-produkterna?

DEVImat är utformad för att kunna läggas direkt på en befintlig golvyta, så ingen isolering krävs. Om det finns tillräckligt med plats i golvet för isolering eller klinkerunderlag rekommenderar vi verkligen att detta används eftersom de förbättrar prestandan och sänker driftskostnaderna. Kontakta gärna DEVI för mer information.

Säkringen löser ut när jag använder mattan. Vad ska jag göra?

KONTAKTA EN ELEKTRIKER. Proppar kan gå och säkringar lösa ut både vid kortslutning och överbelastning, men kortslutning är den vanligaste orsaken.

DEVImat™ är för stor för rummet. Kan jag skära till den?

 

Nej, den elektriska värmemattan kan inte skäras till eftersom detta förändrar elementets motstånd, vilket kan leda till överhettning. Det är därför viktigt att den yta som ska värmas upp mäts korrekt (endast fri golvyta) och att du sedan väljer det element som är närmast i storlek – men alltid mindre. Be gärna DEVI Service om hjälp. Nät kan skäras till, men du måste vara försiktig så att du inte kapar eller skadar några kablar.

Måste golvet prepareras innan DEVImat läggs ut?

Mattan har en självhäftande baksida. Om golvet är dammigt eller fett kommer den inte att fastna särskilt bra. Om golvet rengörs och prepareras kommer mattan att fästas ordentligt vid golvytan.

Jag har en stor yta som kräver två mattor. Hur kopplar jag ihop dem?

Kallanslutningar/ledningar måste föras ut från golvet och parallellkopplas – det vill säga att kablar med samma färger kopplas samman (brun-brun, blå-blå osv.) i en termostat.

Jag vill lägga DEVImat under ett laminatgolv, vilken typ av underlägg rekommenderar ni?

Det underlägg som oftast används för trälaminat är ett 2–3 mm tjockt ljuddämpande skumskikt, detta fungerar bra. Om du funderar på att installera något annat underlag ska du först ringa till vårt tekniska team på DEVI för rådgivning.

För laminat rekommenderar vi DEVIdry-lösningen.

Kan jag lägga DEVImat under ett badkar, en duschkabin eller köksutrustning?

DEVI rekommenderar inte att DEVImat installeras under denna typ av utrustning, och detta av flera skäl. Den här typen av enheter kan till exempel blockera den värme som systemet producerar, och om det någon gång skulle bli fel på systemet skulle det vara mycket svårt att reparera.

Jag har ett golv som består av både trä och betong. Kan jag använda en enda värmematta?

DEVI rekommenderar definitivt att varje golvsektion i de olika materialen täcks av en egen matta och får en egen termostat eftersom olika golvytor har olika maximala temperaturgränser. Vi rekommenderar att du använder en termostat med golvgivare.

Kontakta DEVI för att få hjälp att välja bästa möjliga alternativ för golvet.

Hur bred är mattan?

Mattans faktiska bredd är 480 mm, men vi rekommenderar att den läggs i intervall om 500 mm för att se till att mellanrummet mellan längderna blir korrekt.

Vad är det för skillnad mellan mattor med enkla och dubbla ledare?

Skillnaden mellan de två mattorna är kallanslutningen (till termostaten).

Mattan med dubbla ledare har ingen andra anslutning som går i retur till termostaten. Mattan med en ledare har en enda kalledare i vardera ände av mattan, och båda ändarna måste ledas tillbaka så att de sammanförs vid anslutningspunkten.

Vad är den svarta saken i änden av mattan med dubbla ledare?

Det är kontakten i änden av mattan med dubbla ledare där värmeelementet ansluts till den neutrala returledaren. Den är konstruerad som en del av kabeln.

Hur monterar man en ny elektrisk värmematta från DEVI?

Om du själv vill lägga en DEVI-värmematta bör du inte få några större problem. Tänk dock på att all elektrisk inkoppling måste utföras av en behörig elektriker.

Steg 1

Börja med att mäta storleken på den yta där du vill lägga golvvärmen. På så vis kan du avgöra hur stor DEVI-värmematta du behöver. Välj alltid en värmematta som är något mindre än golvytan.   

Steg 2           

Markera toalettens placering innan du demonterar den. Detta ser till att du inte placerar toaletten över mattan och därmed riskerar att göra hål i mattan med skruvarna.

 Steg 3

Skär en 10 mm bred fåra i golvet och väggen, från termostaten och på ungefär 1 mm djup i golvet. Där ska golvgivaren och givarröret placeras. Limma fast röret för golvgivaren i kanalen, och täta röränden med silvertejp.

Steg 4

Innan du lägger ut den självhäftande mattan måste det befintliga golvet ha rengjorts, fått torka och vid behov förbehandlats. Så snart mattan har testats kan den rullas ut och läggas på golvet. 

Steg 5

Rulla ut mattan. När du når änden kapar du nätet, vänder på mattan och lägger nästa remsa nära intill den första. Den röda värmekabeln får INTE kapas. Du kan justera mattans placering tre till fem gånger, förutsatt att du inte har tryckt fast mattan mot golvet.

Steg 6

När du är nöjd med läggningen trycker du mattan mot golvet. DEVImat™ kommer nu att fästas ordentligt mot underlaget. 

Steg 7

Täck mattan med ett lager flexibelt klinkerlim/flytspackel och låt torka innan du lägger klinkerplattorna. Alternativt kan du lägga limmet och klinkerplattorna i ett svep. Flexibelt lim och bruk ska alltid användas. 

Steg 8

Placera ut de nya klinkersplattorna på limmet. Foga plattorna och låt golvet torka i två veckor innan du slår på värmen.

Värmekablar och mattor

Min elektriska värmematta eller värmekabel är skadad/trasig. Kan jag laga den?

Ja, alla mattor och kablar går att reparera. DEVI erbjuder en heltäckande och precis felsökningstjänst. Kontakta din elinstallatör för mer information.

Kan jag förlänga kallkabeln/givarkabeln?

Både kallkablar och givarkablar kan förlängas till upp till 50 meters längd.

Vilken är den maximala övergolvtjocklek som kan användas för DEVImat/DEVIflex-värmekablar?

Det beror på golvmaterialet. För trägolv: 20 mm för mjukt trä, 30 mm för hårdträ. De flesta trälaminat går bra, men kan behöva bedömas individuellt. Tala med golvförsäljaren. De flesta vinylgolv är lämpliga så länge du tar hänsyn till tillverkarens specificerade temperaturgränser och förutsatt att elementen innesluts i golvet eller täcks av ett undergolv/golvavjämningsmassa. De flesta mattor och underlägg är lämpliga.

Vilken typ av strömförsörjning behöver jag ha?

Detta beror på vilken typ av utrymme som ska värmas, och densiteten hos den elektriska värmekabel/värmematta som ska installeras. Normalt kräver installationen ca 140–150 W/m². Kontakta en installatör rekommenderad av DEVI för att få råd eller.

Kan golvvärme användas under heltäckningsmattor?

Ja, förutsatt att värmemattan/värmekablarna först täcks med avjämningsmassa i latex, och vald matta måste också vara certifierad, godkänd och verifierad för användning med golvvärme av mattillverkaren.

Styrenheter och termostater

Vad är en golvgivare?

En golvgivare är en enhet som ansluts till termostaten, och ser till att golvtemperaturen kan regleras på ett precist sätt.

Hur kopplas golvgivaren in?

En ledning går från golvgivaren till termostaten och ansluts till NTC-plinten. Kablarna saknar polaritet.

Behövs en golvgivare? Jag har inte installerat någon sådan.

DEVI rekommenderar alltid att man installerar en golvgivare. Termostaterna DEVIreg Touch/550/535/540 kan programmeras för att fungera enligt ett av dessa tre alternativ:

 • Avkänning av enbart luft.
 • Avkänning av enbart golv.
 • Avkänning av både luft och golv.

En golvgivare måste installeras när givaravläsning för golv eller golv/luft väljs.

Utan golvgivare är det omöjligt att kontrollera maximal golvtemperatur. En golvgivare är nödvändig för golv i trä, vinyl eller heltäckningsmatta.

Bortrestfunktionen på DEVIreg Touch - hur fungerar timern?

Uppvärmningen inleds, och avslutar samtidigt bortrestfunktionen, när den aktuella dagen börjar (00:00). Om startdagen är idag aktiveras bortrestfunktionen omedelbart.

Går det att stänga av bakgrundsbelysningen i standby-läget på DEVIreg Touch-termostaten?

Ja, det går bra. Från huvudmenyn går du till Inställningar > Alternativ > Ljusstyrka och väljer AV. Via samma sökväg kan du också stänga av säkerhetslås, prognos (anpassningsfunktion, både start och slut), vädringsfunktion och lägsta tillåtna golvtemperatur.

Hur långa är PWM-cykeltiderna för DEVIreg Touch?

Tjugo minuter i rumsläge och 20/40/60 minuter i golvläge eller rums-/golvläge. Tiderna är beroende av golvets responstid (tunt/kraftigt golv).

DEVIreg Touch – hur låser man upp säkerhetslåset?

Du kan låsa upp det tillfälligt genom att trycka på genvägsknappen på sidan. Om du vill låsa upp det permanent går du från huvudmenyn till Inställningar > Alternativ > Säkerhetslås och väljer sedan AV.

DEVIreg Touch – kan en framdel användas med vilken bakdel som helst?

Ja, det går bra. Bakdelen innehåller bara ett relä, strömförsörjning och kopplingsplintar.

Vad gör jag om det står ”Oåterkalleligt fel” på DEVIreg Touch?

 1. Stäng av strömförsörjningen till termostaten och slå på den igen.

 2. Om detta inte löser problemet är bak- och framdelen inte korrekt ihopkopplade. Användaren ska i så fall ta bort framdelen, flytta bakdelen något bakåt och sedan försöka sätta tillbaka framdelen. Detta bör lösa problemet.

Vad gör jag om det står ”Golvgivaren har kortslutits” på DEVIreg Touch?

Detta tyder på att de två kärnorna i golvgivaren har kontakt med varandra, vilket kan inträffa om givaren är skadad. Om så är fallet kan du börja med att kontrollera kablarna på baksidan av termostaten och verifiera att de inte sitter löst. Om kablarna är ordentligt anslutna måste du kontrollera golvgivarens motstånd med en multimeter. Du bör få ett avläst värde på 10–20 kOhm. Om du avläser ett värde som är avsevärt lägre eller högre än så är golvgivaren skadad, och måste bytas ut.

Kan jag använda DEVIreg Touch tillsammans med golvgivare från andra tillverkare?

Ja, det går bra. DEVI Touch fungerar med golvgivare från DEVI, Warmup, Aube, OJ, Eberle, Ensto, Fenix, Raychem, Teplolux och många fler.

Vad betyder symbolen som ser ut som en måltavla nere i hörnet på DEVIreg Touch?

Måltavlan (tre ringar) nere till höger på skärmen markerar den plats där du ska trycka på skärmen för att aktivera den.

Vad betyder symbolen som ser ut som en hand på DEVIreg Touch?

Handsymbolen uppe till vänster innebär att timerfunktionen är avstängd, och att termostaten står i manuellt läge.

Vad betyder pilarna som rör sig uppåt till vänster på temperaturskärmen på DEVIreg Touch?

Pilarna innebär att termostaten levererar ström till golvvärmen, och att det håller på att värmas upp.

Support

Systemet blir inte varmt. Vad ska jag göra?

Det finns flera orsaker till att detta kan inträffa:

 • Kontrollera att strömförsörjningen till termostaten fungerar.
 • Kontrollera att själva termostaten fungerar.
 • Kontrollera inställningarna på termostaten.
 • Kontrollera mattans ledningsförmåga och resistans.

Dessa kontroller ska utföras av en behörig elektriker.

Kan en DEVI-tekniker komma till oss och ta en titt på systemet?

Ja, DEVI rekommenderar professionella installatörer som kan hjälpa dig att hitta och reparera eventuella fel. Besök devi.com/contact eller kontakta oss.

Installation

Vilken typ av klinkerlim/utjämningsmaterial/klinkerbruk rekommenderar ni?

Täcklagret måste vara flexibelt eller ha en tillsatt flexibel komponent. Tala med klinkersåterförsäljaren för att få hjälp.

Hur tjockt måste lagret med klinkerlim/utjämningsmaterial vara?

Fästlagret måste vara tillräckligt tjockt för att täcka kablarna. Oftast räcker 4–5 mm.

Hur länge måste jag vänta innan jag kan slå på värmen efter att klinkerläggningen är klar?

DEVI rekommenderar att du låter fästmaterialet torka/härda på naturligt väg och att du följer tillverkarens rekommendationer. Om du slår på golvvärmesystemet för tidigt kan golvet skadas (då det kan torka för fort).

Hur länge måste jag vänta innan jag kan slå på värmen efter att ha lagt golvavjämningsmassan?

Vi rekommenderar att alla former av avjämningsmassa får härda på naturlig väg, och hur lång tid det tar varierar givetvis även beroende på lagrets tjocklek. Generellt kan sägas att det går att slå på systemet när du är fullständigt säker på att massan har torkat helt.

Nödvändig uteffekt

Den nödvändiga värmeeffekten kan vara allt från 40–150 W/m². Effekten måste baseras på en detaljerad beräkning av rummets värmeförlust i W/m². En sådan beräkning ska göras av en arkitekt, konsulterande byggingenjör eller ditt lokala DEVI-kontor.

Nästa steg är att bestämma hur stor den uppvärmningsbara golvytan är. Detta innebär att den yta som täcks av skåp, badkar, toalett osv. måste dras av från rummets totala golvyta. För att uppvärmningssystemet ska bli snabbreagerande måste den totala beräknade effekten ökas med ca 30 %.

Nödvändig effekt kan alltså beräknas som värme [W/m²] = 1,3 x rum x rum/värme.

Kantzoner

Lokalt kan uteffekten vara dubbelt så hög, till exempel framför större fönster. Dessa kantzoner skapas genom att man minskar avståndet mellan kablarna.

DEVI värme generellt

Vad är heltäckande värme?

Heltäckande värme – även kallat primärt uppvärmningssystem – innebär att golvvärme är husets enda värmekälla. DEVI-golvvärme är ett effektivt uppvärmningssystem som enkelt räcker till för att värma hela ditt hus. DEVI:s heltäckande värmesystem är konstruerat för att bära den totala värmeförlusten och leverera all värme som behövs.

Normalt placeras DEVIflex™ värmekablar i den nedre delen av ett förstärkt betongskikt med en maximal tjocklek på 5 cm.

Finns det några begränsningar för vilka möbler jag kan ställa på mitt golv med golvvärme?

Golvvärme är beroende av att den värme som produceras inte blockeras. Om värmens rörelse blockeras kan heta punkter uppstå, som i värsta fall kan missfärga golvet. Föremål som saccosäckar eller madrasser som placeras direkt på golvet kan orsaka problem. Alla möbler som släpper in luft undertill kan användas.

Hur lång tid tar det för värmesystemet att värmas upp?

Detta beror på flera faktorer, till exempel:

 • Vilket system som har installerats, och var (under klinkers eller i en betongplatta?)
 • Vilken typ av avjämningsmassa som har använts
 • Hur tjockt lagret med avjämningsmassa är

Uppvärmningstiden kan vara allt från 30 minuter för en DEVImat som lagts under klinkers till mellan fem och sju timmar (eller mer) för ett ingjutet system.

Kostnader

Hur mycket kostar det att installera elektrisk golvvärme?

Kostnaden varierar beroende på rummets storlek, tillgänglig golvyta och huruvida systemet ska vara enda värmekälla i rummet eller bara fungera som komfortgolv.

Ett badrum på 5 m² kräver normalt 4 m² DEVImat™ och en DEVIreg™-termostat. För dimensionering av en total uppvärmningslösning, kontakta din lokala DEVI-partner.

Elektrisk golvvärme kostar vanligtvis mindre att köpa och installera än något annat konventionellt värmesystem. Tumregeln är att ju större installationsarea, desto lägre systempris per kvadratmeter.

Säkerhet

Hur är det med elektromagnetiska fält?

DEVI:s elektriska golvvärme är en säker lösning. Systemet är godkänt för användning i villor, lägenheter och andra utrymmen.

Säkerheten garanteras av den högkvalitativa och tillförlitliga kabelkonstruktionen och genom att systemet installeras i enlighet med gällande byggnormer. Värmeledaren omges först av ett isoleringsskikt, och därefter av en jordad avskärmning. Till sist skyddas den av ett yttre isoleringsskikt.

Värmemattan DEVImat™ är vattenbeständig och har dessutom en säkerhetsavskärmning under ytterhöljet som ansluts till elektrisk jord. DEVI:s golvvärme tillverkas i enlighet med gällande internationella IEC-standarder vilket garanterar att kunden skyddas av de mest strikta regelverken.

Elektromagnetiska fält

De senaste åren har mycket uppmärksamhet riktats mot magnetfält. Omfattande forskning har ägnats åt området, och trots det stora antalet studier som har genomförts har inga hälsorisker kunnat verifieras. Det går med andra ord inte att ange någon exakt maximal gräns för hur mycket strålning vi kan utsätta oss för utan att det börjar bli farligt för hälsan.

I förhållande till rekommenderade gränser är våra värden för daglig exponering mycket låga.

Mått

Nedanstående tabell visar uppmätt styrka för magnetfälten både i elektriska värmekablar i golv och andra vanligt förekommande elektriska apparater.

Enhet                                    Avstånd               Värde                                    Avstånd               Värde

DEVIflex®DSIG                  6 cm                       16 µT                                     100 cm                  0,8 µT

DEVIflex®DTIP                    6 cm     0,04 µT                                  100 cm                  0,04 µT

DEVIflex®DSVF                 6 cm                       5,5 µT                                    100 cm                  0,16 µT

DEVIflex®DTVF                 6 cm                       0,4 µT                                    100 cm                  0,2 µT

Lysrör, 40 W                       6 cm                       73,2 µT                                  30 cm                    3,3 µT

Transformator, 12 V/25 W     6 cm             35,1 µT                                  30 cm                    0,7 µT

Dator, framför skärmen    6 cm                   0,9 µT                                    30 cm                    0,1 µT

Laddningsbar rakapparat     6 cm                940 µT                                   30 cm                    44 µT

Kylskåp, 160 W                  6 cm                       1,1 µT                                    30 cm                    0,2 µT

Klockradio                           6 cm                       11,4 µT                                  30 cm                    0,6 µT

Som tabellen visar är styrkan på magnetfältet runt värmekabeln på samma nivå eller lägre som för andra elektriska apparater.

DEVI i badrum

Behöver jag byta golv om jag vill installera DEVI-golvvärme i mitt badrum?

En prydlig och enkel lösning som DEVImat™ gör att du kan lämna kvar det gamla golvet och slippa onödigt byggkaos. Tanken på att bryta upp gamla golv och ha hantverkare springande i huset brukar räcka för att få de flesta att släppa tanken på skön och fotvänlig golvvärme.

Numera behöver man alls inte rysa till vid bara tanken på golvvärme. Du kan få ett varmt golv utan att behöva bryta upp det gamla och därmed slipper du extra kostnader, en massa skräp och spring i dörrarna.

DEVImat™ är bara mellan 2,3 och 4 mm tjock, beroende på vilken typ du väljer. Den kan därför enkelt läggas direkt på det befintliga golvet, oavsett om det är i betong, trä eller till och med ett gammalt klinker- eller skiffergolv. Du behöver inte alls bryta upp den gamla golvkonstruktionen.

DEVImat™ installeras i själva skiktet med klinkerfästmedel, och förhöjer därför inte golvet i någon märkbar utsträckning. Det bör därför inte vara nödvändigt att kapa dörrar, flytta golvlister eller liknande.