DEVIweb™ - Ovládanie vykurovacích systémov odkiaľkoľvek

DEVIweb™

DEVIweb™ - diaľkové riadenie vykurovacích systémov

Zoznámte sa s novým riešením DEVI – inováciou v regulácii -  DEVIweb™.

DEVIweb™ je riadenie termostatov DEVIreg Smart s funkciou multifunkčné termostaty alebo spínače cez internet.

DEVI - Danfoss má najširšiu ponuku produktov na podlahové vykurovanie. Vďaka novej webovej aplikácii DEVIweb™ ponúka v rámci trendu digitalizácie rozšírenie  možnosti o riešenia pre hotely, penzióny, stacionáre, domovy dôchodcov,  materské školy, školy, komerčné ale i apartmánové domy, či  veľké obytné objekty.

S novým systémom DEVIweb™ môžu vlastníci a správcovia veľkých budov jednoducho riadiť vykurovanie veľkých budov, získať možnosť zvýšiť komfort a spokojnosť svojich klientov a tým šetriť náklady na prevádzku!

Okrem toho vďaka DEVIweb™ vlastníci získajú inovatívne možnosti využitia svojich existujúcich termostatov DEVIreg™ Smart. Predovšetkým sa jedná o možnosť ovládať aplikácie typu Zap/Vyp použitím funkcií časového spínania pre každý elektrický prístroj, centrálne cez internet ovládať systém a zabezpečiť si priemernú úsporu energie až 30%.

DEVIweb™ je nový systém s komfortným užívateľským prostredím. Tento ponúka zákazníkom jednoduchý spôsob nastavenia  s intuitívnou logikou aplikácie s každodennou úsporou času na nastavovanie.

 

Základné vlastnosti:

DEVIweb™ – prehliadač na prihlásenie, pridanie a nastavenie pripojených zariadení a DEVIweb™ Tool – aplikácia na pripojenie regulovaných okruhov s nainštalovanými termostatmi / spínačmi a ich pridanie do riadiaceho systému DEVIweb™.

Prístup do systému DEVIweb™ je možný prostredníctvom internetového prehliadača (Google Chrome alebo Mozilla Firefox) pre PC, laptop alebo tablet. Termostaty / spínače systému DEVIreg™ Smart možno pripojiť do systému DEVIweb™ prostredníctvom mobilnej aplikácie DEVIweb™ Tool (odteraz je k dispozícii v obchode Google Play pre OS Android a neskôr aj pre IOS).

Systém DEVIweb™ vám poskytuje flexibilitu vytvárania názvov jednotlivých okruhov a  nastavenia hlavných parametrov každej ponuky funkcií (menu). Logika zoskupovania vás hierarchicky vedie z úrovne celého objektu (budova / hotel / dom) do jeho jednotlivých častí (poschodia / oblasti / apartmány) až do viacerých vykurovaných okruhov, čo umožňuje nastaviť parametre regulácie pre rôzne oblasti.

V návode na obsluhu sú uvedené všetky potrebné odporučenia pre nastavenie systému DEVIweb™ podľa vašich požiadaviek.

Kliknutím získať ďalšie informácie o systéme DEVIweb™

 

Datasheet

User Guide

Leaflet

Súvisiace výrobky