De seneste års sne- og frostprægede vintre har betydet store ekstraudgifter for kommuner og virksomheder til snerydning af veje, fortove, indkørsler og parkeringsanlæg. Men med et intelligent is- og snesmeltningssystem fra Danfoss er der banet vej for sne- og isfrie udendørsarealer uden sprængte budgetter og brug af salt, skovl eller sneskraber.

Det elektriske is- og snesmeltningssystem fra Danfoss kan installeres under forskellige overflader som asfalt, beton og fliser og passer således til alle udendørsarealer lige fra stier, trapper og fortove til parkeringsanlæg, indkørsler og læsseramper. I løbet af en typisk dansk vintersæson bruger systemet 100-200 kWh pr. kvadratmeter, hvilket gør det nemt at budgettere driftsomkostninger til snerydning.

Automatisk sikkerhed døgnet rundt
Systemet fra Danfoss består af elektriske varmekabler og en intelligent termostat, der sørger for at holde udendørsarealerne sne- og isfri hele døgnet rundt. En række digitale sensorer registrerer ændringer i temperatur og luftfugtighed, så systemet automatisk tænder og slukker, når det er nødvendigt.

På den måde kan kommuner, boligforeninger og virksomheder øge sikkerheden og forebygge farlige situationer med isglatte udendørsarealer i vinterhalvåret og samtidig spare besværet med snerydning og saltning.

Langtidsholdbar løsning uden saltskader
Netop de seneste vintres ekstra saltning har med al tydelighed illustreret en række af saltets skadelige virkninger, der ud over ødelæggelse af beton og stålkonstruktioner også omfatter negativ indvirkning på miljøet.  

På visse udendørsarealer har is- og snesmeltningssystemet således flere økonomiske fordele, der forstærkes yderligere af en lang levetid. Både kabler og sensorer er for eksempel beregnet til at modstå voldsomme tryk, vand og rystelser fra tung trafik.

Nem installation reducerer anlægsudgifter
De økonomiske gevinster fra et minimalt strømforbrug, færre udgifter til saltning og en lang levetid suppleres med lave anlægsudgifter i kraft af en nem og hurtig installation ved hjælp af Danfoss’ specialudviklede udstyr. Inden installationen er det dog vigtigt at rydde arealet for skarpe sten og andet, der kan skade kablerne.

Det er således ikke økonomien, som skal stå i vejen for is- og snefri udearealer med større sikkerhed for både kørende og gående.

Relaterede produkter